Портал қоидалари
Нашр Ўзбекистон Республикаси ҳудудида фаолият олиб борувчи барча давлат ва жамоат ташкилотлари билан қонунда белгиланган тартибда ҳамкорлик муносабатларини йўлга қўяди.
Cайтда эълон қилинган, қонунчиликда белгиланган мавжуд қоидалар асосида кўчириб босилган маълумотлар асослилиги учун (манбаси кўрсатиб ўтилгани сабаб) жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.
Мақолалар муаллифининг фикри таҳририятникига мос келмаслиги, сайтнинг позициясини акс эттирмаслиги мумкин.
Қолаверса, таҳририят мурожаатномалар ва хатларнинг ҳар бирига алоҳида жавоб ёзиш мажбуриятини олмайди.
Cайт материалларидан фойдаланиш шартлари:
Таҳририят барча интернет сайтлари, нашрлар билан ўзаро ҳамкорлик муносабатларни белгиланган тартибда ўрнатади.
Сайтдаги маъълумотлардан фақат таҳририятдан рухсат олингандагина фойдаланиш талаб этилади.
Сайт материалларидан фойдаланишда сайт номини (муаллифини) берилаётган материалда (биринчи ёки учинчи қаторигача бўлган ҳудудда) кўрсатиш ва HUMAN.UZ сайтидан чиққан материалга ҳавола бериш талаб этилади.
Почта: info@human.uz